Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Zesde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentale vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf

InhoudsopgaveArtikelen 1 - 9

-

Het Zesde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentale vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf, is voor het laatst geactualiseerd op: 15 februari 2014.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl