Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 07-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Eén van de vereisten op grond van artikel 1:228 BW voor adoptie is dat de adoptanten de minderjarige ten minste één jaar hebben verzorgd en opgevoed.

Uitgangspunt is in het algemeen dat kritisch met kopieën van originelen omgaan dient te worden, aangezien niet vast te stellen is of de kopie conform origineel is. Aangezien het in deze zaak om een zeer verstrekkend rechtsfeit gaat. namelijk de adoptie en het de staat van personen betreft, wat niet ter vrije beschikking van partijen staat, is de rechtbank van oordeel dat de rechtszekerheid met zich meebrengt dat bijzonder hoge eisen gesteld dienen te worden aan de over te leggen stukken.

De rechtbank zal eerst het wettelijk kader schetsen. Een adoptie uit Haiti kan op grond van de wet conflictenrecht adoptie in Nederland door de rechter erkend worden. Een dergelijke adoptie wordt niet van rechtswege erkend in Nederland. Het rechtsgevolg van een eventuele erkenning door de rechter in Nederland is dat adoptanten een vorm van gezag naar Nederlands recht uitoefenen. Omdat een Haïtiaanse adoptie de familierechtelijke betrekkingen in stand laat, kan op grond van de wet conflictenrecht adoptie deze erkende Haïtiaanse adoptie vervolgens door de rechter in Nederland omgezet worden in een adoptie naar Nederlands recht.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl