Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:06-10-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De voorzieningenrechter stelt voorop dat de vrouw in beginsel het recht heeft om haar persoonlijke omstandigheden te wijzigen en om zich te vestigen waar zij wil. Vast staat evenwel dat in het onderhavige geval partijen gezamenlijk het gezag uitoefenen over de minderjarige en dat zij dus zijn gehouden om elkaar te consulteren bij belangrijke beslissingen daaromtrent en dat zij geschillen hierover ingevolge artikel 1: 253a BW aan de rechter kunnen voorleggen.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl