Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 06-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Binnen het kader van een ondertoezichtstelling kan de rechtbank geen beslissing geven over de vraag waar het perspectief van het kind voor de komende jaren dient te liggen. Een dergelijke toezegging voor wat betreft het perspectief bij een ondertoezichtstelling kan ook nimmer gegeven worden door een voorziening voor pleegzorg. Die duidelijkheid kan slechts ontstaan wanneer het gezag bij de ouder(s) wordt weggenomen door een verderstrekkende maatregel. De ondertoezichtstelling is een kinderbeschermende maatregel met een maximale duur van een jaar, waarbij een gezinsvoogd(ij-instelling) de ouders dient te ondersteunen om de bedreiging voor het kind weg te nemen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl