Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:04-11-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 2 in verbinding met artikel 1 van het Verdrag van 5 oktober 1961, Trb. 1968, 101 (Haags Kinderbeschermingsverdrag 1961) nemen de rechterlijke autoriteiten van de Staat, waarin een minderjarige zijn gewone verblijf heeft, de in hun interne wet voorkomende maatregelen. Ingevolge het tweede lid van artikel 2 bepaalt deze interne wet de voorwaarden waaronder die maatregelen worden genomen, zowel wat betreft de betrekkingen tussen de minderjarige en de personen of instellingen aan wier zorg hij is toevertrouwd als ten opzichte van derden. Aangezien de kinderen in Nederland hun gewone verblijf hebben, brengen de genoemde verdragsbepalingen mee dat de rechtbank de vraag of het verzoek voor toewijzing in aanmerking komt zal beoordelen aan de hand van de desbetreffende Nederlandse wettelijke bepalingen.

Op grond van artikel 1: 299 BW is de grootmoeder, als bloedverwant van de beide kinderen, bevoegd om te verzoeken tot voogdes over de kinderen te worden benoemd.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl