Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:06-10-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Voor vervangende toestemming van erkenning door de rechtbank is op grond van artikel 1:204, derde lid van het BW nodig:
1. dat verzoeker de verwekker van het kind is;
2. dat de erkenning de belangen van het kind niet zou schaden;
3. dat de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind niet zou schaden.


Het verzoek van de man om een omgangsregeling vast te stellen dient door de rechtbank te worden getoetst aan artikel 1:377a van het BW. Op grond van het eerste lid van dit artikel hebben het kind en zijn ouders of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind recht op omgang met elkaar. De rechter stelt, ingevolge het tweede lid, op verzoek van de ouders of een van hen of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind, al dan niet voor bepaalde tijd, een regeling inzake de uitoefening van het omgangsrecht vast dan wel ontzegt, al dan niet voor bepaalde tijd, het recht op omgang. Ontzegging kan aldus alleen op verzoek en niet ambtshalve door de rechter worden beslist. Nu in onderhavige geval geen verzoek tot ontzegging is gedaan kan de rechtbank hierover, ondanks het advies van de Raad, hiertoe niet beslissen. In de gegeven omstandigheden, de gebeurtenissen in het verleden, de daaruit voortvloeiende verstoorde verhouding tussen partijen, de geestelijke problematiek van [minderjarige], is de rechtbank van oordeel dat het vaststellen van een omgangsregeling niet in het belang is van [minderjarige]. Het verzoek van de man daartoe zal dan ook worden afgewezen.

Vervolgens dient de rechtbank het verzoek van de man om een informatie- en consultatieregeling vast te stellen te toetsen aan artikel 377b van het BW.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl