Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak:10-11-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De Krachtens artikel 1:44 lid 1 sub d BW dienen ingeval van een tweede of verder huwelijk bewijsstukken te worden overgelegd aan de ambtenaar aantonende dat het vorige huwelijk geen beletsel voor een nieuw huwelijk oplevert. Op grond van artikel 1:18b BW weigert de ambtenaar over te gaan tot het opmaken van de akte wanneer een partij in gebreke blijft de wettelijk vereiste bescheiden over te leggen of wanneer de ambtenaar de overgelegde bescheiden ongenoegzaam verklaart.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl