Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 11-08-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Of de notaris jegens [eisers] ťťn of meer beroepsfouten heeft gemaakt toetst de rechtbank aan de volgende normen. Het verzorgen van geldstromen overeenkomstig de aan de notaris daartoe door hun cliŽnten of opdrachtgevers gegeven instructies geldt als ťťn van de belangrijkste functies van het notariaat. CliŽnten moeten er op kunnen vertrouwen dat door hen onder de notaris gestorte gelden bij hem in goede en veilige handen zijn. Een notaris heeft een zwaarwegende zorgplicht jegens degenen, die aan hem gelden hebben toevertrouwd met een betalingsopdracht, waaraan bepaalde voorwaarden zijn verbonden. Wanneer over de inhoud of strekking van een betalingsopdracht, en/of de daaraan verbonden voorwaarden, redelijkerwijs twijfel kan bestaan, dient de notaris nadere informatie in te winnen bij degene, die de betalingsopdracht heeft verstrekt, om zich ervan te vergewissen dat de betalingsopdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bedoeling van de cliŽnt.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl