Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 6 - algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
artikel 179 - rechtspraak

Onderwerp: AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIEREN

Datum uitspraak: 20-12-2006
Rechtsgebied: Civiel overig
Inhoudsindicatie: Ongeval met geleend paard. Letselschade bij degene die het paard leidde. Uitgangspunt is de risico-aansprakelijkheid van de bezitter van het dier en niet de bruikleenovereenkomst. Vermindering vergoedingsplicht door toepassing billijkheidscorrectie.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De conclusie is dus dat [Gedaagde] als zijnde de bezitter van het paard (diegene die het dier voor zichzelf houdt) uit hoofde van artikel 6:179 BW aansprakelijk is voor de schade van [Eiser sub 1].


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl