Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 07-09-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het hof stelt voorop dat de in het in rechtsoverweging 1.3 aangehaalde faxbericht van [J] vervatte "voorwaarden" moeten worden begrepen overeenkomstig hetgeen partijen, gelet op alle omstandigheden van het geval, daarin redelijkerwijs moesten lezen en overeenkomstig hetgeen partijen op grond daarvan over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl