Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 18-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
[appellant] heeft op zichzelf gelijk dat ingevolge artikel 7: 18 lid 2 BW een consumentkoper in beginsel kan volstaan met de stelling dat de gekochte zaak binnen zes maanden na de aflevering niet meer (conform wat hij mocht verwachten) functioneert en dat hij niet hoeft te stellen door welke oorzaak of gebrek dit is ontstaan. Het is dan aan de verkoper te stellen en bij betwisting te bewijzen dat de zaak ten tijde van de aflevering aan de overeenkomst beantwoordde.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl