Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 13-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Voor zover sprake is van gebreken aan het gehuurde leidt dat op zich niet tot verval of vermindering van de verplichting tot huurbetaling. Daartoe dient de huurder een of meer van in de wet voorziene routes te bewandelen.

Voor huurvermindering langs de weg van art. 7:207 BW is een daarop gericht vordering noodzakelijk.

Voor (partiŽle) ontbinding van de huurovereenkomst uit hoofde van art. 7:210 of 7:279 BW is een daarop gerichte vordering dan wel een buitengerechtelijke verklaring die voldoet aan het bepaalde in art. 6:276 BW noodzakelijk.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl