Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 19-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Voor een consumentenkoop, waarvan in het onderhavige geval sprake is (artikel 7:5 BW), is in artikel 7:23 BW bepaald dat tijdig is geklaagd wanneer de koper binnen bekwame tijd na de ontdekking van het gebrek hiervan kennis heeft gegeven aan de verkoper, waarbij een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking als tijdig wordt beschouwd.

Uit het bepaalde in artikel 7:17 BW volgt dat voor een geslaagd beroep op non-conformiteit bepalend is of de zaak op het moment van aflevering aan de overeenkomst voldoet.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl