Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 14-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De rechtbank stelt bij de beoordeling van dit verwijt voorop dat onder de door de arts in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm ook de verplichting tot adequate voorlichting van de patiŽnt valt (artikel 7:448 BW). De arts dient zijn patiŽnt op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in te lichten over (de noodzaak van) de voorgestelde behandeling, de behandeling zelf, de gevolgen van de behandeling, de risicoís van de behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. Het doel van deze informatieplicht is dat de patiŽnt goed geÔnformeerd kan beslissen of hij al dan niet toestemming wenst te geven voor een behandeling. De op de arts rustende verplichting om de patiŽnt op duidelijke wijze in te lichten over de risicoís strekt derhalve niet ertoe om de patiŽnt te beschermen tegen deze risicoís. Indien een tegenvallend resultaat van de behandeling niet wordt veroorzaakt door onzorgvuldig handelen van de arts, maar bijvoorbeeld het gevolg is van een complicatie, dan kan de patiŽnt de arts niet met succes aanspreken, tenzij de patiŽnt kan bewijzen dat de arts hem van tevoren niet op dit risico had gewezen. Indien vast komt te staan dat de arts het betreffende risico wel van tevoren aan de patiŽnt had moeten meedelen, maar dat feitelijk niet heeft gedaan en indien de patiŽnt kan aantonen dat hij, als hij op hoogte zou zijn geweest van het risico, niet in de ingreep zou hebben toegestemd (waarbij het uitgangspunt geldt wat een redelijk handelend en redelijk denkend patiŽnt onder die omstandigheden zou hebben gedaan), dan zal in beginsel de aansprakelijkheid van de arts worden aangenomen. Het onzorgvuldig handelen van de arts ligt in dat geval niet in de uitvoering van de behandeling zelf, maar in de voorlichting.
De arts moet de patiŽnt informeren over de normale, voorzienbare risicoís van de behandeling, maar hoeft niet op alle mogelijke risicoís te wijzen. De beoordeling van de vraag op welke risicoís een patiŽnt wel of niet behoort te worden gewezen, dient te geschieden aan de hand van de omstandigheden van het geval, waarbij onder meer de kans dat het risico zich verwezenlijkt (het zogenoemde incidentiepercentage), de aard van het risico (blijvend letsel of ongemak van voorbijgaande aard) en de medische noodzaak van de behandeling een rol spelen.Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl