Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 02-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Indien een verzekeraar en een verzekerde zijn overeengekomen dat zij zich binden aan een door derden - in opdracht van partijen - te geven beslissing, dan kunnen alleen ernstige gebreken in die beslissing gebondenheid eraan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar maken in de zin artikel 6:248 lid 2 en artikel 7:904 lid 1 BW. In deze zin ook HR 12 september 1997, NJ 1998, 382 en HR 27 september 2002, LJN AE4360.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl