Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 8 - verkeersmiddelen en vervoer

InhoudsopgaveI Algemene bepalingen (artikelen 1 t/m 121)
Titel 1 Algemene bepalingen (artikelen 1 t/m 14)
Titel 2 Algemene bepalingen betreffende vervoer (artikelen 20 t/m 121)

Afdeling 1 Overeenkomst van goederenvervoer (artikelen 20 t/m 32)
Afdeling 2 Overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer (artikelen 40 t/m 52)
Afdeling 3 Overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen (artikelen 60 t/m 73)
Afdeling 4 Overeenkomst van personenvervoer (artikelen 80 t/m 92)
Afdeling 5 Overeenkomst tot binnenlands openbaar personenvervoer (artikelen 100 t/m 116a)
Afdeling 6 Overeenkomst van gecombineerd vervoer van personen (artikelen 120 t/m 121)

II Zeerecht (artikelen 160 t/m 759)
Titel 3 Het zeeschip en de zaken aan boord daarvan (artikelen 160 t/m 231)

Afdeling 1 Rederij van het zeeschip (artikelen 160 t/m 186)
Afdeling 2 Rechten op zeeschepen (artikelen 190 t/m 208)
Afdeling 3 Voorrechten op zeeschepen (artikelen 210 t/m 219)
Afdeling 4 Voorrechten op zaken aan boord van zeeschepen (artikelen 220 t/m 228)
Afdeling 5 Slotbepalingen (artikelen 230 t/m 231)

Titel 4 Bemanning van een zeeschip (artikelen 260 t/m 262)
Afdeling 2 Kapitein (artikelen 260 t/m 262)

Titel 5 Exploitatie (artikelen 360 t/m 532)
Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 360 t/m 366)
Afdeling 2 Overeenkomst van goederenvervoer over zee (artikelen 370 t/m 496)
Afdeling 3 Overeenkomst van personenvervoer over zee (artikelen 500 t/m 528)
Afdeling 4 Enige bijzondere overeenkomsten (artikelen 530 t/m 532)

Titel 6 Ongevallen (artikelen 540 t/m 627)
Afdeling 1 Aanvaring (artikelen 540 t/m 547)
Afdeling 2 Hulpverlening (artikelen 550 t/m 577)
Afdeling 3 Avarij-grosse (artikelen 610 t/m 613)
Afdeling 4 Gevaarlijke stoffen aan boord van een zeeschip (artikelen 620 t/m 627)

Titel 7 Beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (artikelen 750 t/m 759)

III Binnenvaartrecht (artikelen 770 t/m 1066)
Titel 8 Het binnenschip en de zaken aan boord daarvan (artikelen 770 t/m 841)

Afdeling 1 Rederij van het binnenschip (artikelen 770 t/m 771)
Afdeling 2 Rechten op binnenschepen (artikelen 780 t/m 798)
Afdeling 3 Huurkoop van teboekstaande binnenschepen (artikelen 800 t/m 812)
Afdeling 4 Voorrechten op binnenschepen (artikelen 820 t/m 829)
Afdeling 5 Voorrechten op zaken aan boord van binnenschepen (artikelen 830 t/m 838)
Afdeling 6 Slotbepalingen (artikelen 840 t/m 841)

Titel 9 Bemanning van een binnenschip (artikelen 860 t/m 861)
Afdeling 2 Schipper (artikelen 860 t/m 861)

Titel 10 Exploitatie (artikelen 880 t/m 998)
Afdeling 1 (artikel 880)
Afdeling 2 Overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren (artikelen 889 t/m 961)
Afdeling 3 Overeenkomst van personenvervoer over binnenwateren (artikelen 970 t/m 986)
Afdeling 4 Enige bijzondere overeenkomsten (artikelen 990 t/m 998)

Titel 11 Ongevallen (artikelen 1000 t/m 1037)
Afdeling 1 Aanvaring (artikelen 1000 t/m 1007)
Afdeling 2 Hulpverlening (artikel 1010)
Afdeling 3 Avarij-grosse (artikelen 1020 t/m 1022)
Afdeling 4 Gevaarlijke stoffen aan boord van een binnenschip (artikelen 1030 t/m 1037)

Titel 12 Beperking van aansprakelijkheid van eigenaren van binnenschepen (artikelen 1060 t/m 1066)

IV Wegvervoersrecht (artikelen 1080 t/m 1220)
Titel 13 Wegvervoer (artikelen 1080 t/m 1201)

Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 1080 t/m 1081)
Afdeling 2 Overeenkomst van goederenvervoer over de weg (artikelen 1090 t/m 1138)
Afdeling 3 Overeenkomst van personenvervoer over de weg (artikelen 1140 t/m 1166)
Afdeling 4 Verhuisovereenkomst (artikelen 1170 t/m 1201)

Titel 14 Ongevallen (artikelen 1210 t/m 1220)
Afdeling 1 Gevaarlijke stoffen aan boord van een voertuig (artikelen 1210 t/m 1220)

V Luchtrecht (artikelen 1300 t/m 1420)
Titel 15 Het luchtvaartuig (artikelen 1300 t/m 1321)

Afdeling 1 Rechten op luchtvaartuigen (artikelen 1300 t/m 1314)
Afdeling 2 Voorrechten op luchtvaartuigen (artikelen 1315 t/m 1320)
Afdeling 3 Slotbepaling (artikel 1321)

Titel 16 Exploitatie (artikelen 1340 t/m 1420)
Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 1340 t/m 1347)
Afdeling 2 Overeenkomst van goederenvervoer door de lucht (artikelen 1350 t/m 1382)
Afdeling 3 Overeenkomst van personenvervoer door de lucht (artikelen 1390 t/m 1414)
Afdeling 4 Opvolgend vervoer (artikel 1420)

VI Vervoer langs spoorstaven (artikelen 1550 t/m 1680)
Titel 18 Overeenkomst van goederenvervoer over spoorwegen (artikelen 1550 t/m 1596)

Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 1550 t/m 1553)
Afdeling 2 Sluiting en uitvoering van de vervoerovereenkomst (artikelen 1554 t/m 1570)
Afdeling 3 Aansprakelijkheid (artikelen 1571 t/m 1587)
Afdeling 4 Uitoefening van rechten (artikelen 1588 t/m 1592)
Afdeling 5 Onderlinge betrekkingen tussen de vervoerders (artikelen 1593 t/m 1596)

Titel 19 Ongevallen (artikelen 1661 t/m 1680)
Afdeling 1 Aansprakelijkheid voor spoorvoertuigen en spoorweginfrastructuur (artikel 1661)
Afdeling 2 Gevaarlijke stoffen aan boord van een spoorrijtuig (artikelen 1670 t/m 1680)

VII Slotbepalingen (artikelen 1700 t/m 1836)
Titel 20 Verjaring en verval (artikelen 1700 t/m 1836)

Afdeling 1 Algemene bepalingen (artikelen 1700 t/m 1702)
Afdeling 2 Goederenvervoer (artikelen 1710 t/m 1727)
Afdeling 3 Bijzondere exploitatie-overeenkomsten (artikel 1730)
Afdeling 4 Overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen (artikelen 1740 t/m 1741)
Afdeling 5 Vervoer van personen (artikelen 1750 t/m 1754)
Afdeling 7 Rederij (artikel 1770)
Afdeling 8 Rechtsvorderingen jegens kapitein of schipper (artikel 1780)
Afdeling 9 Aanvaring (artikelen 1790 t/m 1794)
Afdeling 10 Hulpverlening (artikelen 1820 t/m 1823)
Afdeling 11 Avarij-grosse (artikelen 1830 t/m 1832)
Afdeling 12 Gevaarlijke stoffen aan boord van een zeeschip, een binnenschip, een voertuig en een spoorvoertuig (artikel 1833)
Afdeling 13 Luchtrecht (artikelen 1834 t/m 1836)

Algemene Slotbepaling
Slotbepaling

-

Het burgerlijk wetboek - boek 8 - verkeersmiddelen en vervoer is voor het laatst geactualiseerd op: 10 maart 2015.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl