Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 16-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Artikel 130 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) en artikel 11.1 van het landelijk procesreglement kort geding bepalen dat een partij, die een eis wenst te veranderen of vermeerderen, de inhoud van deze verandering of vermeerdering zo spoedig mogelijk en bij voorkeur vůůr de terechtzitting schriftelijk behoort mee te delen aan de wederpartij, aan de eventuele overige partijen en aan de voorzieningenrechter. Verder mag het geding hierdoor niet onredelijk worden vertraagd en/of de verdediging onredelijk worden bemoeilijkt.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl