Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 14-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Vooropgesteld wordt dat de bevoegdheid om als partij in een burgerlijk geding op te treden in beginsel alleen toekomt aan natuurlijke en rechtspersonen. Op dat beginsel zijn evenwel uitzonderingen mogelijk (HR 25 november 1983, NJ 1984, 297). Voor een uitzondering is in het bijzonder aanleiding indien zonder die uitzondering effectieve rechtsbescherming niet mogelijk zou zijn.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl