Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 28-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Bij "schadevergoeding" als bedoeld in art. 224 lid 1 Rv kan het alleen gaan om schade die het rechtstreeks gevolg is van het aanspannen van de procedure door de eisende partij. De in die bepaling geregelde zekerheidstelling heeft geen betrekking op een vordering tot schadevergoeding die de gedaagde partij in reconventie zou kunnen instellen uit hoofde van een onrechtmatige beslaglegging door de eisende partij voorafgaande aan het instellen van de vordering tegen gedaagde.
Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl