Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 06-07-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
De door partijen ingeroepen feiten en omstandigheden zijn eerst na het tijdstip van de memorie van grieven respectievelijk memorie van antwoord voorgevallen. Het aanvoeren van deze nieuwe gronden en weren na voltooiing van de memoriewisseling in hoger beroep is dan ook aanvaardbaar, omdat daarmee wordt beoogd te voorkomen dat het geschil zou moeten worden beslist aan de hand van inmiddels achterhaalde juridische en feitelijke gegevens (vergelijk HR 19 juni 2009, LJN BI8771).


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl