Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Algemene wet bestuursrecht
artikel 7:1

Onderwerp:

Datum uitspraak: 17-03-2010
Inhoudsindicatie: Bij brief van 23 april 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden (hierna: het college), voor zover hier van belang, aan [appellante] meegedeeld dat twee geluidbegrenzers in het cafť Blauwhuis aan de [locatie] te [plaats] moeten worden afgesteld op nader in die brief genoemde geluidniveaus.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) wordt onder een besluit verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Ingevolge de artikelen 7:1 en 8:1 van de Awb kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaar en beroep instellen.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl