Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Wetboek van strafrecht

InhoudsopgaveEerste Boek Algemene bepalingen (artikelen 1 t/m 91)
Titel I Omvang van de werking van de strafwet (artikelen 1 t/m 8)
Titel II Straffen (artikelen 9 t/m 36)
Titel IIA Maatregelen (artikelen 36a t/m 38u)

Eerste afdeling Onttrekking aan het verkeer, ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel en schadevergoeding (artikelen 36a t/m 36f)
Tweede afdeling Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis en terbeschikkingstelling (artikelen 37 t/m 38lb)
Derde afdeling Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (artikelen 38m t/m 38u)
Titel III Uitsluiting en verhoging van strafbaarheid (artikelen 39 t/m 44)
Titel IIIa Gronden voor vermindering van straf (artikel 44a)
Titel IV Poging en voorbereiding (artikelen 45 t/m 46b)
Titel V Deelneming aan strafbare feiten (artikelen 47 t/m 54a)
Titel VI Samenloop van strafbare feiten (artikelen 55 t/m 63a)
Titel VII Indiening en intrekking van de klacht bij misdrijven alleen op klacht vervolgbaar (artikelen 64 t/m 67a)
Titel VIII Verval van het recht tot strafvordering en van de straf (artikelen 68 t/m 77bis)
Titel VIII A Bijzondere bepalingen voor jeugdige personen (artikelen 77a t/m 77kk)
Titel IX Betekenis van sommige in het wetboek voorkomende uitdrukkingen (artikelen 78 t/m 90octies)
Slotbepaling (artikel 91)


Tweede Boek Misdrijven (artikelen 92 t/m 423)
Titel I Misdrijven tegen de veiligheid van de staat (artikelen 92 t/m 107a)
Titel II Misdrijven tegen de koninklijke waardigheid (artikelen 108 t/m 114b)
Titel III Misdrijven tegen hoofden van bevriende Staten en andere internationaal beschermde personen (artikelen 115 t/m 120b)
Titel IV Misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en staatsrechten (artikelen 121 t/m 130a)
Titel V Misdrijven tegen de openbare orde (artikelen 131 t/m 151c)
Titel VI Tweegevecht (artikelen 152 t/m 156) vervallen
Titel VII Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht (artikelen 157 t/m 176b)
Titel VIII Misdrijven tegen het openbaar gezag (artikelen 177 t/m 206)
Titel IX Meineed (artikelen 207 t/m 207b)
Titel X Valsheid in muntspeciŽn en munt- en bankbiljetten (artikelen 208 t/m 215)
Titel XI Valsheid in zegels en merken (artikelen 216 t/m 224)
Titel XII Valsheid in geschriften, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken (artikelen 225 t/m 235)
Titel XIII Misdrijven tegen de burgerlijke staat (artikelen 236 t/m 238)
Titel XIV Misdrijven tegen de zeden (artikelen 239 t/m 254bis)
Titel XV Verlating van hulpbehoevenden (artikelen 255 t/m 260)
Titel XVI Belediging (artikelen 261 t/m 271)
Titel XVII Schending van geheimen (artikelen 272 t/m 273e)
Titel XVIII Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid (artikelen 273f t/m 286)
Titel XIX Misdrijven tegen het leven gericht (artikelen 287 t/m 295)
Titel XIXA Afbreking van zwangerschap (artikelen 296 t/m 299)
Titel XX Mishandeling (artikelen 300 t/m 306)
Titel XXI Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld (artikelen 307 t/m 309)
Titel XXII Diefstal en stroperij (artikelen 310 t/m 316)
Titel XXIII Afpersing en afdreiging (artikelen 317 t/m 320)
Titel XXIV Verduistering (artikelen 321 t/m 325)
Titel XXV Bedrog (artikelen 326 t/m 339)
Titel XXVI Benadeling van schuldeisers of rechthebbenden (artikelen 340 t/m 349quater)
Titel XXVII Vernieling of beschadiging (artikelen 350 t/m 354a)
Titel XXVIII Ambtsmisdrijven (artikelen 355 t/m 380)
Titel XXIX Scheepvaart- en luchtvaartmisdrijven (artikelen 381 t/m 415b)
Titel XXX Begunstiging (artikelen 416 t/m 420)
Titel XXXA Witwassen (artikelen 420bis t/m 420quinquies)
Titel XXXI Bepalingen over herhaling van misdrijf aan verschillende titels gemeen (artikelen 421 t/m 423) vervallen


Derde Boek Overtredingen (artikelen 424 t/m 479)
Titel I Overtredingen betreffende de algemene veiligheid van personen en goederen (artikelen 424 t/m 429)
Titel II Overtredingen betreffende de openbare orde (artikelen 429bis t/m 442a)
Titel III Overtredingen betreffende het openbaar gezag (artikelen 443 t/m 447e)
Titel IV Overtredingen betreffende de burgerlijke staat (artikelen 448 t/m 449)
Titel V Overtreding betreffende hulpbehoevenden (artikel 450)
Titel VI Overtredingen betreffende de zeden (artikelen 451 t/m 457)
Titel VII Overtredingen betreffende de veldpolitie (artikelen 458 t/m 461)
Titel VIII Ambtsovertredingen (artikelen 462 t/m 468a)
Titel IX Scheepvaartovertredingen (artikelen 469 t/m 478)
Algemene slotbepaling (artikel 479)

-

Het wetboek van strafrecht is voor het laatst geactualiseerd op: 25 februari 2014.

De status van deze wet is: zeer goed.

Klik hier voor meer informatie.

-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl