Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 25-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Vast staat dat UIRC (in de overeenkomst aangeduid als “Buyer”) in of omstreeks mei 2000 alle aandelen in Coral Cliff (Santa Martha Oceanfront N.V. en Coral Cliff Hotel N.V.) in eigendom heeft verkregen. Daarmee zijn de vorderingen op het Eilandgebied zoals bedoeld onder II A van de overeenkomst op dat moment opeisbaar geworden. Ingevolge artikel 3:307 BW zijn deze vorderingen omstreeks mei 2005 verjaard.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl