Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 11-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Anders dan bij de echtgenoot of de geregistreerd partner van de huurder dient de rechter op grond van artikel 7:267 lid 3 aanhef en onder c BW het verzoek om “een andere persoon” medehuurder te laten worden af te wijzen, indien deze vanuit financieel oogpunt onvoldoende waarborg biedt voor een behoorlijke nakoming van de huur. Of een aspirant medehuurder de vereiste waarborg biedt, dient te worden beoordeeld naar het moment waarop de rechter op het verzoek tot medehuurderschap beslist. Aanwijzingen voor het standpunt dat ook dán aan het vereiste van artikel 7:267 lid 3 aanhef en onder c BW is voldaan als de verhuurder een extra mogelijkheid van verhaal van de huur verkrijgt, volgen niet uit de tekst van de toepasselijke wetsbepaling, noch uit de totstandkomingsgeschiedenis daarvan.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl