Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 18-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Het hof stelt voorop dat [appellante] op grond van artikel 7:411 lid 2 BW alleen recht zou hebben op haar volle loon, indien het einde van de overeenkomst aan [geÔntimeerde] is toe te rekenen. De stelplicht en bewijslast omtrent dit laatste rusten op [appellante] als eisende partij.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl