Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 22-06-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Artikel 233 Rv bepaalt dat een vonnis uitvoerbaar bij voorraad kan worden verklaard, tenzij uit de wet of uit de aard der zaak anders voortvloeit. Voor een vonnis waarbij een nalatenschap wordt verdeeld, wordt bepaald dat het vonnis kracht van volmacht heeft en een partij wordt veroordeeld tot betaling van een aandeel in de notariŽle kosten, zoals in genoemd vonnis het geval is, geldt niet dat uit de wet of uit de aard van de zaak voortvloeit dat het niet uitvoerbaar bij voorraad kan worden verklaard (zie onder meer conclusie AG bij HR 8 juni 2007, LJN: BA1525).


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
2010. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl