Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-

- rechtspraak

Datum uitspraak: 26-05-2010De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Krachtens artikel 3:44 lid 2 BW gelden voor de vernietiging van een rechtshandeling op grond van bedreiging de navolgende vereisten. Er moet sprake zijn van bedreiging met enig nadeel. De bedreiging moet zodanig zijn dat een redelijk oordelend mens daardoor kan worden beÔnvloed. De bedreiging moet een onrechtmatig karakter hebben. De bedreigende partij moet het oogmerk hebben om de ander tot een rechtshandeling te bewegen en er dient causaal verband te bestaan tussen de bedreiging en die rechtshandeling.

Volgens artikel 3:44 lid 4 BW is een overeenkomst vernietigbaar indien [gedaagde sub 1] wist of had moeten weten dat [eiser] door bijzondere omstandigheden zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewogen werd tot het verrichten van een rechtshandeling, terwijl hetgeen [gedaagde sub 1] wist of moest begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl