Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Trefwoorden
Zoeken op trefwoorden in het juridisch woordenboek
Omschrijvingen
Klik op de beginletter van uw trefwoord - K - L


Klik op de beginletter van uw trefwoord

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


K
Kamers
Een rechtbank bestaat uit sectoren. De civiele rechter is werkzaam in de civiele sector. De strafrechter in de sector strafrecht en de bestuursrechter in de sector bestuursrecht. In kleinere rechtbanken komt het overigens ook voor dat een rechter werkzaam is in twee sectoren tegelijkertijd, bijvoorbeeld de strafsector en de civiele sector. Als een rechter in één sector werkt, zoals bij de meeste rechtbanken wel het geval is, kan hij dat een aantal jaren doen. Daarna moet hij over het algemeen weer verhuizen naar een andere sector binnen de rechtbank. Een sector kan weer in kleinere eenheden zijn opgedeeld. Deze eenheden worden kamers genoemd. Sommige kamers houden zich voornamelijk bezig met één of meerdere onderwerpen. Een civiele sector van een rechtbank kan bijvoorbeeld een kamer hebben die zich alleen bezig houdt met conflicten die gaan over bouwrecht, verzekeringsrecht of onteigeningsrecht.

Kanton
Bij de sector kanton worden onder andere huurzaken, arbeidszaken en geldvorderingen tot €5000 behanddeld. Bij het gerechtshof kan men in hoger beroep gaan van een kantonzaak.

Kantonrechter
Een kantonrechter is een alleensprekende rechter. Dat wil zeggen dat hij onderdeel is van de organisatie, maar zijn zittingen en het schrijven van de uitspraken alleen doet. De kantonrechter moet een zaak dus geheel zelfstandig afwerken. Hij heeft geen hulp van collega’s. Om die reden zijn kantonrechters altijd rechters die reeds een ruime ervaring hebben opgedaan in het civiele recht, bijvoorbeeld als advocaat of elders in de rechterlijke macht. Ook behandelt hij strafzaken.

Kantonrechtersformule
Afspraken tussen de kantonrechters over de wijze waarop de hoogte van een vergoeding bij een ontbinding van een arbeidsovereenkomst wordt berekend.

Kinderrechter
Rechter die strafzaken tegen minderjarigen (12-18 jaar) behandelt.

Klachtdelict
Delict dat alleen kan worden vervolgd als er een klacht is ingediend, bijvoorbeeld in het geval van belediging.

Kort geding
Procedure om in een spoedeisende zaak snel een beslissing van de rechtbank te krijgen. Dit is een voorlopige uitspraak. Hierna kunnen de partijen alsnog naar de rechtbank gaan om de zaak voor te leggen (de 'bodemprocedure'), maar in de praktijk komt dat niet veel voor. De partijen leggen zich meestal neer bij de uitkomst van het kort geding.

Kracht van gewijsde
Een vonnis heeft ‘kracht van gewijsde’ als daartegen geen beroep meer mogelijk is.

Kwalificatie in het strafrecht
De vaststelling van de aard van een strafbare handeling door de wettelijke benaming te geven en het artikel te noemen waarin die handeling strafbaar is gesteld.


L
Landsadvocaat
Zelfstandig advocaat die het rijk adviseert of namens het rijk optreedt als raadsman.

Leerstraf
Het verplicht volgen van een cursus of training als alternatieve straf voor jeugdigen, met de bedoe ts van op te steken.

Legalisatie
Wettiging; verklaring van echtheid.

Lik-op-stuk
Snel afhandelen van zaken door politie en justitie. De wetsovertreder krijgt meteen een acceptgiro voor de boete of een dagvaarding om op de zitting te komen.

Litispendentie
De situatie dat een geschil al bij een andere rechter in behandeling is.

Lijdelijk
In het civiele recht is 'de rechter lijdelijk'. Dat betekent dat hij alleen beslist op de geschilpunten die de partijen zelf naar voren brengen en een afwachtende houding aanneemt. In het strafproces en het bestuursproces is de rechter daarentegen leidend. Hij onderzoekt de zaak die aan hem wordt voorgelegd.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl