Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen da        dereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Trefwoorden
Zoeken op trefwoorden in het juridisch woordenboek
Omschrijvingen
Klik op de beginletter van uw trefwoord - P


Klik op de beginletter van uw trefwoord

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


P
Parket
Het kantoor van het openbaar ministerie in de hoofdplaats van een rechtbank (arrondissementsparket) of van een gerechtshof (ressortsparket). Op de arrondissementsparketten werken de officieren van justitie en ondersteunend personeel onder leiding van een hoofdofficier van justitie. Op de ressortsparketten werken de advocaten-generaal en parketmedewerkers onder leiding van een hoofdadvocaat-generaal. Daarnaast is er in Rotterdam een landelijk parket met aan het hoofd een officier van justitie. Het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden onder leiding van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad maakt geen deel uit van het openbaar ministerie.

Passant
Een veroordeelde die na het uitzitten van zijn straf moet wachten op een plek in een TBS-kliniek. Deze wachttijd wordt doorgebracht in het huis van bewaring. De passant kan hiervoor een schadevergoeding eisen.

Penitentiaire inrichting
Gevangenis of huis van bewaring.

Peremptoire termijn
Laatste termijn in een procedure waarna geen uitstel meer wordt verleend.

Persisteren
Volharden bij een eis of stelling; de eis onveranderd handhaven ondanks hetgeen de tegenpartij aanvoert.

Piketdienst
Regeling dat elke verdachte, vreemdeling of psychiatrische patiŽnt die in bewaring wordt gesteld op het politiebureau of in een psychiatrisch ziekenhuis automatisch wordt bezocht door een advocaat om zijn of haar rechten te bespreken.

Plaatsopneming
Een bezichtiging door de rechter op de plaats waar de oorzaak van het geschil zichtbaar is of het geschil zich afspeelt. In een civiele procedure wordt dit Ďdescenteí genoemd, in het strafproces Ďschouwí.

Pleidooi
Mondelinge toelichting op het in het geding ingenomen standpunt.

"Pluk-ze"
Populaire benaming voor de maatregel die inhoudt dat tijdens of na een strafproces het financiŽle voordeel wordt afgenomen dat men heeft verkregen door het plegen van een strafbaar feit.

Politierechter
Zaken waar de officier van justitie van plan is niet meer dan een jaar gevangenisstraf te eisen, brengt hij aan bij de politierechter. De politierechter spreekt alleen recht. Er wordt dan ook wel gesproken van enkelvoudige kamer. Zaken waar de officier van justitie van plan is meer dan een jaar gevangenisstraf te eisen, worden behandeld door de meervoudige kamer, die bestaat uit drie rechters.

Preparatoir vonnis
Tussenvonnis waarbij de rechter partijen vraagt om stukken over te leggen.

President
De voorzitter van een rechtbank, een gerechtshof en van de Hoge Raad heet president. Ook de rechter die een zitting van een rechtbank of hof voorzit, wordt president of voorzitter genoemd.

Preventieve hechtenis
Verzamelnaam voor de begrippen bewaring, gevangenhouding en gevangenneming.

Primair
Eerste vordering / tenlastelegging of verzoek. Met een primaire vordering wordt aangegeven welke vordering de belangrijkste is in een reeks. Zie ook Subsidiair.

Principaal beroep
Het eerst ingestelde hoger beroep in tegenstelling tot het incidenteel beroep.

Procedure bij de rechter
U of de andere persoon of instantie ziet geen enkele mogelijkheid tot onderhandelen, ook niet onder begeleiding van een mediator. U overweegt een gerechtelijke procedure te beginnen. Het kan ook andersom: de andere persoon of instantie daag u voor de rechter.

Proceskostenveroordeling
Bedrag dat de verliezende partij moet betalen aan de winnende partij als compensatie voor de kosten die gemaakt zijn voor een advocaat en griffierechten. Als er niet echt sprake is van winnen of verliezen (zoals in het personen- en familierecht) worden de kosten gecompenseerd. Dat betekent dat ieder zijn eigen kosten draagt.

Proces-verbaal
1. Schriftelijk verslag van hetgeen op rechtszittingen aan de orde is gekomen.
2. Officieel schriftelijk verslag van politieambtenaren met feiten die ze hebben waargenomen en met een verklaring die ze hebben opgetekend uit de mond van een verdachte of getuige;

Procureur-generaal (PG)
Lid van het College van Procureurs-Generaal, de landelijke leiding van het OM.

Procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad
Hoofd van het parket bij de Hoge Raad. Bij de Hoge Raad vervult het parket een andere rol dan bij de rechtbank en het gerechtshof. Leden van het parket eisen hier geen straf, maar adviseren de Hoge Raad over de uitspraak in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl